Ana içeriğe atla

Amaç: 
Kamu ve özel sektör işletmelerindeki faaliyetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi, kaynakların en iyi şekilde kullanılması ve fonksiyonların gerçekleştirilmesinde rol alacak; yönetsel ve organizasyonel anlamda yeterli bilgiyle donanmış meslek elemanları yetiştirmektir.   

Hedef:

* Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili,
* İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip,,
* Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen,
* Orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip,
* İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini açıklayabilen, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen,
* Yönetimin ve yöneticinin işi ve özelliklerine ilişkin temel konuları bilen, yönetimin temel fonksiyonları ve güncel konuları hakkında bilgi sahibi,
* Muhasebe sistemi hakkında bilgili ve işletme varlıkları, kaynakları ve hareketlerini muhasebeleştirebilen,
* Türk Hukuk Sistemini ve işletmenin tabi olduğu ticarî mevzuatı tanıyan,
* İnsan kaynakları yönetimi ile iş ve sosyal güvenlik mevzuatını tanıyan,
* Temel ekonomi kavramlarına hâkim,
* Üretim, pazarlama ve satış yönetiminin temel kavramlarını ve süreçlerini tanıyan,
* Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurallarını kavramış ve bunları bilişim teknolojileri ile kullanan,
* Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen,
* Mesleği ile ilgili etik, sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten, meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  

 

Bölüm/Program Başkanı: Öğr.Gör.İlkin Behlül ÇAP

e-posta: icap@subu.edu.tr