Ana içeriğe atla

Amaç: 

Alanındaki kavram ve teorileri özümsemiş, Maliye ve İktisadi Kavramların ihtiyaç duyduğu Ekonomik ve Mali teorileri bilen, Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Finans bilgisine sahip, ticari belgeleri tanıyan ve bu belgeleri düzenleyebilen Denetim süreçlerine katılan işletmelerin Finansal analizini yapan ve Muhasebe kayıtlarını tutabilen Denetim süreçlerini bilen ve firma kayıtlarını denetleyebilen nitelikte elemanlar yetiştirmektir.   

Hedef:

Türk Vergi Mevzuatı bilgisine sahip ve bu alanda meydana gelen gelişmelere uyum sağlayabilen, genel ekonomi ve kamu ekonomisiyle ilgili temel bilgi birikimine sahip, bilgisayar ortamında ön muhasebe uygulamalarını gerçekleştirebilecek ve tüm bu sahip oldukları özellikleri değişen ve gelişen şartlara göre uyarlayabilen, alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip elemanlar yetiştirmektir.

Ayrıca; tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, alanıyla ilgili sektörlerde yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmek.

 

Bölüm/Program Başkanı: Öğr.Gör.İbrahim AKDOĞAN

e-posta: iakdogan@subu.edu.tr