Ana içeriğe atla

 

Meslek Yüksekokulumuz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tek Ders Sınavları 05 Şubat 2021 tarihinde yapılacaktır.

Başvurular 18 Ocak - 03 Şubat 2021 tarihleri arasında SABİS > Öğrenci Bilgi Sistemi > Başvurular > Tek Ders Sınavı kısmından yapılmaktadır.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Uygulama Esasları

Tek Ders Sınavı (SUBÜ Yönetmelik 22. Md. ) MADDE 24 -

(1) Mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını yerine getirerek FF veya GR notu aldığı tek dersten veya tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2.00 genel ağırlıklı not ortalamasınısağlayamayan öğrencilere seçecekleri bir dersten, öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. (SUBÜ Yönetmelik 22/1. Md. )

(2) Tek ders sınav sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi genel ağırlıklı not ortalamasını 2.00'a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz. (SUBÜ Yönetmelik 22/2. Md. )

(3) Öğrenci daha önceden devam şartını sağlayıp tekrar aldığında devam şartını sağlamadığı dersten tek ders sınav hakkı kullanabilir.

(4) Bitirme Çalışması, yönlendirilmiş çalışma, İşyeri Uygulaması gibi uygulama gerektiren derslerden tek ders sınav hakkı tanınmaz. (SUBÜ Yönetmelik 22/3. Md. )

(5) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen tek ders sınav tarihinden bir gün öncesine kadar öğrenim gördükleri birimlere yazılı olarak müracaat ederler. İlgili birim; öğrencilerin durumunu inceledikten sonra tek ders sınav hakkı kullanılacak dersi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirir. (SUBÜ Yönetmelik 22/4. Md. )

(6) Tek Ders notu öğrencinin ilgili dersi en son aldığı AKTS değeri üzerinden sisteme işlenir.

 

 

 

18/01/2021-11:01